www.ecclesianet.nl - Artikelen - 1994 Monday 17 January 2022
85e jaargang 1994

Ecclesia 1
- De Proclamatie van Gods Koninkrijk. Ds. S. P. Nijdam, n.a.v. Marcus 1 : 15

Ecclesia 2
- De Verborgenheid van Gods Koninkrijk. Ds. S. P. Nijdam, n.a.v. Mattheüs 13 : 44
- De vreemde vrijspraak. Dr. H. F. Kohlbrugge, n.a.v. Galaten 3 : 13

Ecclesia 3
- De onopvallende doorwerking van Gods Koninkrijk. Ds. S. P. Nijdam, n.a.v. Mattheüs 13 : 33
- Een troostrijke verzekering. Dr. H. F. Kohlbrugge, n.a.v. Romeinen 8 : 32
- Vergeten stemmen uit het recente Hervormde verleden: prof. mr. P. Scholten en prof. dr. C. Gerretson. Dr. J. W. Kirpestein

Ecclesia 4
- Het lange uitblijven van Gods Koninkrijk. Ds. S. P. Nijdam, n.a.v. Mattheüs 25 : 5 en 6
- Gods heilig Lam, onze Zondedrager! Dr. H. F. Kohlbrugge, n.a.v. Johannes 1 : 29

Ecclesia 5
- De onverwachte verschijning van Gods Koninkrijk. Ds. S. P. Nijdam, n.a.v. Mattheüs 24 : 43 en 44
- Augustinus over de eeuwige straf. Ds. I. J. Wisse

Ecclesia 7
- Een nieuw graf (Goede Vrijdag). Dr. H. F. Kohlbrugge, n.a.v. Mattheüs 27 : 60a
- Dwaalt niet! Wordt wakker! (Pasen). Prof. Dr. A. de Reuver, n.a.v. 1 Korinthe 15 : 32 - 34
- "Toen verloor ik mijn geloof". Hoe een Joodse jongen de Kristallnacht beleefde

Ecclesia 8
- De voortekenen van Gods Koninkrijk. Ds. S. P. Nijdam, n.a.v. Mattheüs 24 : 32 en 33

Ecclesia 9
- Nederland bevrijd (Bevrijdingspreek). Dr. B. van 't Veld, n.a.v. Psalm 126 : 3
- Niet sterven, maar leven! Dr. H. F. Kohlbrugge, n.a.v. Psalm 118 : 17

Ecclesia 24
- Sola Gratia. Dr. R. Fernhout, blz.187-189.

Inhoud